Evenimentele Laravel oferă o implementare simplă a observatorilor, permițându-vă să vedeti diverse evenimente care apar în aplicația dvs. Laravel ridică mai multe evenimente pe tot parcursul procesului de autentificare. Acest exemplu arată cum se atașează un control pentru evenimentul Illuminate \ Auth \ Events \ Login și se stochează când un utilizator sa logat ultima dată și de la ce adresa IP.

Înregistrarea evenimentelor

Editați EventServiceProvider inclus în aplicația dvs. Laravel pentru a înregistra controlul evenimentului.

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\Event;
use Illuminate\Foundation\Support\Providers\EventServiceProvider as ServiceProvider;

class EventServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * The event listener mappings for the application.
   *
   * @var array
   */
  protected $listen = [
    'Illuminate\Auth\Events\Login' => [
      'App\Listeners\LogSuccessfulLogin',
    ],
  ];

  /**
   * Register any events for your application.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    parent::boot();
    //
  }
}

Use the artisan event:generate command to generate the LogSuccessfulLogin listener.

$ php artisan event:generate
Events and listeners generated successfully!

Edit the LogSuccessfulLogin listener to add the event handling logic.

<?php

namespace App\Listeners;

use Illuminate\Auth\Events\Login;
use Illuminate\Http\Request;

class LogSuccessfulLogin
{
  /**
   * Create the event listener.
   *
   * @param Request $request
   * @return void
   */
  public function __construct(Request $request)
  {
    $this->request = $request;
  }

  /**
   * Handle the event.
   *
   * @param Login $event
   * @return void
   */
  public function handle(Login $event)
  {
    $user = $event->user;
    $user->last_login_at = date('Y-m-d H:i:s');
    $user->last_login_ip = $this->request->ip();
    $user->save();
  }
}

Migreaza baza de date

Implementarea de mai sus înregistrează ultimele informații de conectare în două coloane din tabelul utilizatorilor. Utilizați comanda de migrare a artizanilor: migrare pentru a crea migrațiile pentru fiecare dintre coloanele care vor fi adăugate în tabelul utilizatorilor.

$ php artisan make:migration add_last_login_at_to_users_table --table=users
Created Migration: 2017_03_07_173328_add_last_login_at_to_users_table
$ php artisan make:migration add_last_login_ip_to_users_table --table=users
Created Migration: 2017_03_07_173333_add_last_login_ip_to_users_table

Edit the migrations to add the last_login_at and the last_login_ip columns.

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class AddLastLoginAtToUsersTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->timestamp('last_login_at')->nullable()->after('remember_token');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->dropColumn(['last_login_at']);
    });
  }
}
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class AddLastLoginIpToUsersTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->string('last_login_ip')->nullable()->after('last_login_at');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
      $table->dropColumn(['last_login_ip']);
    });
  }
}

Use the artisan migrate command to run the migrations.

$ php artisan migrate
Migrated: 2017_03_07_173328_add_last_login_at_to_users_table
Migrated: 2017_03_07_173333_add_last_login_ip_to_users_table